Google+ Badge

Monday, 22 June 2015

home nurse: മനുഷ്യത്വം ഉള്ള മനുഷ്യര് കുറഞ്ഞു വരുകയാണോ ?

home nurse: മനുഷ്യത്വം ഉള്ള മനുഷ്യര് കുറഞ്ഞു വരുകയാണോ ?: മനുഷ്യത്വം ഉള്ള മനുഷ്യര് കുറഞ്ഞു വരുകയാണോ ? ആണെന്നു പറയുന്നേൻ മനം ,മസ്തിഷ്ക്കം ,മതിയോ ,മതി ഭ്രമമോ? റവലൂഷനോ ?എവലൂഷനോ ?ഇല്ലൂഷനോ ?ചൊല്ലാമോ...

No comments:

Post a Comment