Google+ Badge

Friday, 21 August 2015

ചാരിത്യ്രവും അന്തസും സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത് ഒരു സ്ത്രിയുടെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് കോടതി | | Anweshanam

ചാരിത്യ്രവും അന്തസും സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത് ഒരു സ്ത്രിയുടെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് കോടതി | | Anweshanam
ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആക്രമി മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ,ആക്രമിയെ ആക്രമിക്കാനും മാധ്യമ പടയും ,നേതാക്കളുടെ പടയും വന്ന പടങ്ങൾ കൊണ്ടു മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നിറയുമായിരുന്നു

പല ഇരകൾക്കും ,തോന്നിയ പോലെ ,ഔചിത്യമില്ലാതെ വാരി കോരി ആശ്വാസ തുകയുമായി എത്താറുള്ള സർക്കാർ /സാമൂഹ്യ സേവന ദാധാക്കളും ചെന്നതായി വാർത്ത കണ്ടില്ല

എന്റെ മുഖ്യ അപേക്ഷ ഇരകള്ക്ക് പൊതു ഖജാനാവിൽ നിന്ന് നല്കുന്ന ആശ്വാസ തുക തോന്നിയ പോലെ യാതൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ലാത്ത ഔദാര്യം എന്നാ നിലക്കാവരുത് എന്നും അതൊരു പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് പൊതു ബാധ്യത എന്ന നിലക്ക് നല്കുന്ന അവകാശം എന്ന നിലക്കായിരിക്കണം എന്നാണു

ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലും പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ ഒരമ്മ മകന്റെ ബൈക്കിലിരുന്നു പോകുമ്പോൾ മുന്നില് ചാടിയ നായ കാരണം അപകടത്തിൽ പെട്ടെന്നും ആ അമ്മ മരിച്ചെന്നും കണ്ടു

ഒരാഴ്ച ആയില്ല തൃശൂർ അമലക്ക് അടുത്തു നായ കടി മൂലം മദ്യ വയസ്ക്കാൻ പേ പിടിച്ചു മരിക്കാനിടയായത് ഗുരുവായൂര് നഗര സഭയിൽ തൈക്കാട് തിരിവിൽ ,ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കാത്തു നിന്നിരുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ നായ ആക്രമണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയ വിദ്യാർത്തി പ്രതിരോധ കുത്തി വെപ്പെടുത്തു വരികയാണ്

ഇത്തരം വിദ്യാർത്തി പീഡനത്തിനെതിരെ ഒരു വിദ്യാർത്തി സംഘടനയും പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി കണ്ടില്ല നായ പ്രേമം ആയിരിക്കാം കാരണം ?

പൌരന്റെ ജീവന് സംരക്ഷണം നല്കാൻ സര്ക്കാരിന്നു കടമയില്ലേ നായകൾക്ക് മനുഷ്യനെക്കാൾ തെരുവിന്നു അവകാശം ഉണ്ടോ ?നായകളെ വന്ദീകരിക്കാൻ ഇത്രക്കധികം തുക ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ആക്രമണത്തിരയായവരെ അവഗണികുന്നതു കൊടും പാതകമല്ലേ ? നായ കൊന്നാൽ നായയെ വെറുതെ വിടുക ,അവയെ കൊല്ലൽ തുടരാൻ തെരുവിൽ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുക ഇത് ധാർമികമോ നിയമപരമോ ?

ഇത്തരം നായകളെ കാട്ടിൽ വിട്ടാൽ ,വന്യ ജീവികൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇര തേടി വരുന്നതിനു പരിഹാരമാകില്ലേ ?
ഇവയെ സംസ്കരിച്ചോ ,ജീവനെയോടെയ്യോ ,നായകളെ ഭക്ഷിക്കുന്നിടത്തീടത്തേക്കു കയറ്റി അയച്ചു കൂടെ ?
നായകളെ സ്വതന്ത്രമായി ആക്രമണ ലയിസന്സ് കൊടുക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു

THE ABOVE COMMENT IS WRITTEN AS A REACTION TO THE NEGLIGENCE OF SOCIETY TOWARDS THE VICTIMS OF PREYS OF ATTACKS BY MAD DOGS THERE IS DISCRIMINATION IN GIVING SOLACE BY SOCIETY/Kerala C M 24 x 7 Office/ NONE /VVIPS HAVE GIVEN ANY FUNDS TO SUCH VICTIMS / OR EVEN A COURTESY VISIT TO THE HOUSE OF THE STUDENT ,KILLED BY STRAY DOG BUT HOW MANY LEADERS VISITED HANEEFAS HOUSE IN CHAVAKAD, A VICTIM OF POLITICAL RIVAL ISM/ DRUG MAFIA/ OR SO ? SO MANY ARE COMPETING TO GIVE SOLACE TO THE HEIRS OF THE VICTIM IN THE CRUEL MURDER BY NOTORIOUS NIZAM MY PRAYER IS TO EXTEND JUSTICE EVENLY AS FAR AS POSSIBLE HERE CULPRITS ARE VERSE THAN MAD DOGS/DRUG ADDICTS?

No comments:

Post a Comment