Google+ Badge

Thursday, 22 January 2015

പ്രതിമകളെ പ്രതികരിക്കുമോഇന്ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ദിര ഗാന്ധി പ്രതിമ തർത്തതിൽ പ്രധിഷേധിച്ചു   യു ഡി എഫ് വക ഹർത്താൽ
 മഹാന്മാരും മഹതികളും മരിച്ചാലും പൊതു ജനത്തിനു ഹർത്താൽ പിന്നെ പ്രതിമകളുടെ പേരിലും കയ്യാങ്കളിയും കേസും ഹർത്താലും
പ്രതിമകൾ പ്രതികരിക്കാൻ പ്രാപ്തരായാൽ ഇനി ആരുടെയും പ്രതിമ ആരും പൊതു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കരുതെ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു

അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രതിമ സ്ഥാപനത്തിനു എതിരായുന്ന ശ്രീ ബുദ്ധന്റെയും ,ശ്രീ നാരായണ സ്വാമികളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളല്ലെ നാം ചുറ്റും കാണുന്നത് ?

ആദരിക്കുന്നതിന്നു ,ഒർമിക്കുന്നതിന്നു ഒർമിപ്പിക്കുന്നതിന്നു പ്രതിമകളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ? അവ ജനങ്ങൾക്ക്ഉപകാര പ്രദമകാം
ഓർമിക്ക പെടേണ്ടവർക്കും ഹിത കരമാകും
പ്രതിമകൾക്ക് പകരം മറ്റു ഉപകാര പ്രദമായ സ്മാരകങ്ങൾ മാത്രം മതി
ശവ കല്ലറ പൂജ മതി ശവ കല്ലറ കെട്ടി പൊക്കുന്നതു മതി എന്ന എന്ന ചിന്ത എന്നാണു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുക
ജീവിക്കുന്ന മഹതീ മഹാന്മാർ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ? അവർ പ്രതിമകളൊ മറ്റു സ്മാരകങ്ങളൊ ഇഷ്ടപ്പെടുക ? മരണ പത്രത്തിലെങ്കിലും താങ്കളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ട കൂട്ടത്തിൽ ഇക്കാര്യം കൂടി ചേർക്കാൻ പൊതു ജന താത്പര്യാർത്തം കേണപേക്ഷിക്കുന്നു
      22/1/20015                                                                                 


ഇത് ഞാൻ മുബെഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിരന്തരം വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിമ വാർത്തകൾ ആണ് എന്നെ വിഷയത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്
എത്ര പ്രതിമകളാണ് തല്ലി തകർക്കപ്പെടുന്നത് ?
എത്ര പ്രതിമകളാണ് ക്രമ സമാധാന ,നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്രുസ്ടിച്ചു കൊണ്ടിക്കുന്നത് ?
ജീവിത കാലത്ത് മനുഷ്യർക്ക്നന്മ ചെയ്ത മഹതീ മഹാന്മാരുടെ പ്രതീകങ്ങളായ പ്രതിമകളാണ് തകർക്കപ്പെടുന്നത് അവഹെളിക്കപ്പെടുന്നത്
വെയിലും മഴയും മലിന പരസ്യങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും സഹിച്ചു പരിതാപകരമായ പരിസ്തിയിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ കാണുന്നത്
ഇവ ആദരമോ ? അവഹെളനമൊ?
ഇത് ഞാൻ മുബെഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിരന്തരം വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിമ വാർത്തകൾ ആണ് എന്നെ വിഷയത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്
എത്ര പ്രതിമകളാണ് തല്ലി തകർക്കപ്പെടുന്നത് ?
എത്ര പ്രതിമകളാണ് ക്രമ സമാധാന ,നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്രുസ്ടിച്ചു കൊണ്ടിക്കുന്നത് ?
പോയ വാരത്തിൽ പത്രങ്ങളിൽ  വന്ന ചില വാർത്തകളാണ്   ലേഖനത്തിനു  കാരണം .നരേന്ദ്ര മോഡി  സർദാർ വല്ലഭായി പാട്ട്ടെലിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ അമ്രദാനന്ധ്മ  യി നിന്ന്  ഇരുമ്പ്  സ്വീകരിക്കുന്നു. സോണിയാജി   മുന് മുഖ്യമന്ത്രി .ശങ്കറിന്റെ  പ്രതിമ അനാചാദനം ചെയ്യുന്നു
മാളയിൽ  ലീഡരുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നു   നായർ സർവീസ് സൊസയിറ്റി നാടാകെ മന്നത്ത് പത്മനാഭ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നു
മ്യാന്മാറിൽ ,അഫ്ഘാനിസ്ഥാനിൽ പ്രതിമകളെ ചൊല്ലി ലഹള
ചാലകുടിയിൽ പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ധ  മേനോന്റെ  പ്രതിമ  എവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന്  തീരുമനമാകാതെ  പറമ്പിൽ  കിടന്നു  നശിക്കുന്നു, തിരുവനതപുരത്ത്  ജയിൽവാസി ഗാന്ധി പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുന്നു
ഷൊർണൂരിൽ വിവേകാനന്ധ  
പ്രതിമയുണ്ടാക്കാനായി  സംസ്ഥാന സർക്കാർ 25 ലക്ഷം രൂപ  അനുവദിച്ചു
എന്തിനാണിങ്ങനെ  പ്രത്മകൾക്കു വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവന്റെ നികുതി  പണം ചിലവഴിക്കുന്നത്? പണം ഉപകാരപ്രദമായ വല്ല  കാര്യ കാര്യങ്ങല്ക്കും   വിനി യോഗിച്ചാൽ  അത് സ്മര്യ നേതാക്കളെ  ആദ.ആദരിക്കലാകും   പ്രതിമകൾ  യദാർത്ഥത്തിൽ അവരെ അവഹെളിക്കലും    അപഹസിക്കലുമല്ലെപവപെട്ടവന്നു  പ്രാഥമിക    സൌകര്യങ്ങളില്ലാത്ത  നാട്ടിൽ    പറവകൾക്ക്  വിസര്ജിക്കാൻ  സൗകര്യ ഒരുക്കുകയല്ലെ ?
പ്രതിമകൾ  ആരുടെയൊക്കെ  വേണംഎവിടെയൊക്കെ സ്ഥാപിക്കണം? ജീവിചിചിരുന്നവരുടെ പ്രതിമ  വേണമോസാങ്കല്പിക  കഥപാത്രങ്ങളുടെ വേണമോമുന്മുഖ്യമാന്ത്രിമാരുടെ മാത്രം മതിയോസംസ്ഥനത ,ജില്ല , താലുക്ക്  ,ബ്ലോക്ക്‌ ,മുന്സിപളിടി മുനിസിപ്പാലിടി  ,പഞ്ചായത്ത്   തലത്തിൽ  വേണമോ ?   ഇപ്പോഴത്തെ  ജനപ്രതിനിതികളിൽ  ആരെല്ലാം  പ്രതിമകൾ ആവാൻ  ആഗ്രഹിക്കുന്നുആരെല്ലാം പ്രതിമ     സ്ഥാപത്തിനെ   അനുകൂലിക്കുന്നു?
നിയമനിർമാണം വശ്യമാണോഅതിന്നൊരു   കൊർപ്പരേശൻ  ഉണ്ടാക്കണോ? തൊഴിലാളി യൂനിയൻ വേണ്ടേ?
പ്രതിമനിര്മാണം പരിസ്ഥിധി  പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമോ   ഒരന്വേഷന കമ്മീഷൻ   ആവശ്യമുണ്ടോ ?
ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ  ഗുരുവായൂരിലെ പാർകീലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയെ  സം രക്ഷിക്കണമെന്ന്    പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കണ്ടു.
പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നവർ പ്രതിമക ളുടെ  സംരക്ഷണത്തിന്നും      സംവിധാനം     ഒരുക്കാൻ  സന്നധമാകണമെന്നു  സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് .                                                                                                           
                               അപേക്ഷിക്കുന്നു.                                                                                            
ജീവിത കാലത്ത് മനുഷ്യർക്ക്നന്മ ചെയ്ത മഹതീ മഹാന്മാരുടെ പ്രതീകങ്ങളായ പ്രതിമകളാണ് തകർക്കപ്പെടുന്നത് അവഹെളിക്കപ്പെടുന്നത്
വെയിലും മഴയും മലിന പരസ്യങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും സഹിച്ചു പരിതാപകരമായ പരിസ്തിയിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ കാണുന്നത്
ഇവ ആദരമോ ? അവഹെളനമൊ?

No comments:

Post a Comment